Photo

Aceria zeala adult. Photo by Ron Ochoa, USDA.

Photo

Aceria zeala, dorsal view. Photo by Ron Ochoa, USDA.

Photo

Aceria zeala. Photo by Ron Ochoa, USDA

Photo

Aceria zeala, ventral view. Photo by Ron Ochoa, USDA.

Photo

Eriophyes zeasinis, a similar species. Photo by Ron Ochoa, USDA.

Photo

Eriophyes zeasinis, a similar species. Photo by Ron Ochoa, USDA.